Pedagogföreläsning

Tema nätmobbning för pedagoger

En kränkande bild som har läggs ut på Snapchat?
Ett instagramkonto med det senaste skvallret som handlar om eleverna på skolan?
Utfrysning och exkludering i klasschatten på KIK?
Hård jargong och grovt språk i spel och chatter?
Lärare och elever som filmas i klassrummen och hängs ut på Mystory?
Bråk och konflikter som kommer till skolan?
Personligt ansvar, grupptryck och trender på nätet
Vad säger lagen och vad kan konsekvenserna bli?

Mycket av det som händer på sociala medier mellan eleverna på fritiden kommer förr eller senare till skolan där sedan pedagogerna får försöka reda ut det som har hänt. Konflikter och bråk som startats i slutna grupper där vuxna inte har varit närvarande kan resultera i att man har öppna bråk i skolan eller en väldigt orolig klass

Idag är drygt hälften av alla treåringar vana nätanvändare och användningen av mobiler, datorer och surfplattor är en naturlig del av livet när man är ung. Möjligheten att underhållas och kommunicera med hjälp av nätet är många och vi vuxna hänger inte alltid med i trender och vilka sociala medier som är inne just nu vilket kan skapa en kunskapsklyfta som kan vara svår att överbrygga

Under våra föreläsningar mot pedagoger och vuxna som arbetar med barn och unga lyfter vi fram populära sociala medier, går igenom dem och åskådliggör den problematik som idag finns där kränkningar, grupptryck, taskiga bilder och hårda ord kan vara en vardag. Saker som skapar bråk och konflikter som i sin tur sen ofta kommer till skolan där skolan blir en arena för fortsättningen på bråket.

Några punkter ur programmet
– Vad är kränkande behandling och hur kan man göra om det uppstår?
– Vilka utvägsstrategier kan man diskutera med sina elever?
– Hur säger man nej vid grupptryck?
– Vad säger lagar och regler kring det som händer?
– Hur ska man samtala och vad kan man samtala om när det gäller elevernas nätanvändande?
– Hur kan man hjälpa och stödja ett barn som råkar illa ut?

Detta och mycket mer talas det om under föreläsningarna där det problematiseras, konkretiseras och ges direkta verktyg och lösningar på hur man kan förebygga, agera, stödja och samtala med sina elever

För oss är det viktigt att vi inte bara kommer ut och föreläser och sedan ”har man gjort sitt” utan vår tanke är att man ska arbeta med detta långsiktigt så vid bokning av föreläsningar ingår även konkreta verktyg, dokumentation och en struktur för hur man kan arbeta vidare med det här som vi har tagit fram i samarbete med Rädda barnen och det består bl.a av
– Lektionsförslag
– Värderingsövningar
– Diskussionsmaterial
– Uppföljningsmaterial
– Möjlighet att ställa frågor i efterhand

Upplägg 1: 60 minuter (för skolor)
Beställs som en del i ett paket där pedagogerna är med under elevföreläsningarna

Upplägg 2: 120 minuter (för skolor och rektorsområden)
Upplägget på 120 minuter riktar sig mot enskilda skolor eller rektorsområden där endast en pedagogföreläsning bokas. Kan även ingå som en del i ett paket om man vill ha mer diskussion bland pedagogerna

Upplägg 3: Halvdag (för kommuner och landsting)
Bokas oftast i samband med uppstartsdagar eller studiedagar för kommunens alla pedagoger och fritidspersonal

För mer information eller prisuppgift kontakta Niclas Ottosson på
niclas.ottosson@nexpo.se

Eller ring: 0735434622

Läs mer om
Elevföreläsning (åk 4-9 och gymnasiet)
Föräldrar (åk F-9)