Föreläsningar för skolor

Föreläsningar om nätmobbning

Vi föreläser för föräldrar, elever och pedagoger och har fokus på nätmobbning och etik på nätet men lyfter även fram saker som språkbruk (grovt språk), grupptryck, attityd och att respektera andra människor och vanligtvis så bokar skolor ett paket bestående av en eller flera elevföreläsningar under dagen och en föräldraföreläsning under kvällen eller ett upplägg där även pedagogerna har en egen föreläsning när eleverna har slutat.

Det går dock självklart bra att boka endast en föreläsning för en målgrupp och kostnaden för en utbildningsdag beror på antalet föreläsningar. Det billigaste upplägget kostar från 3500kr och sedan går det uppåt. Moms, resa och eventuell övernattning tillkommer

I vissa kommuner så väljer man att göra ett större projekt där man involverar alla skolor i sin kommun med exempelvis 10 elevföreläsningar på olika skolor, någon eller några pedagogföreläsningar och en gemensam föräldraföreläsning någon av kvällarna och bokar man ett större upplägg så rabatterar vi givetvis priset plus att kostnaden för resa och logi fördelas på de olika skolorna

För oss är det viktigt att vi inte bara kommer ut och föreläser och sedan ”har man gjort sitt” utan vår tanke är att man ska arbeta med detta långsiktigt så vid bokning av föreläsningar ingår även konkreta verktyg, dokumentation och en struktur för hur man kan arbeta vidare med det här som vi har tagit fram i samarbete med Rädda barnen och det består bl.a av
– Lektionsförslag
– Värderingsövningar
– Diskussionsmaterial
– Uppföljningsmaterial
– Möjlighet att ställa frågor i efterhand

Läs mer om de olika föreläsningarna under respektive målgrupp

Elevföreläsning (åk 4-9 och gymnasiet)
Föräldrar (åk F-9)
Pedagoger (åk 4-9)