Föreläsningar för skolor

Vi föreläser på skolor för föräldrar och elever åk 4-9 och gymnasiet och har fokus på sociala medier och den kränkande behandling, mobbning och utanförskap som där kan uppstå.
Utöver mobbning och kränkande behandling kommer vi även in på aktuella frågor som te.x:
– Sociala medier och den psykiska ohälsan
– Influencers och kiminella influencers påverkan
– Exposekonton, Tiktok-challenges och ensamhet


Ofta bokas föreläsningarna som ett paket men det går även bra att boka endast en föreläsning för en målgrupp och kostnaden beror på antalet föreläsningar. Det billigaste upplägget kostar från 5000kr och uppåt. Moms, resa och eventuell övernattning tillkommer. 

I vissa kommuner så väljer man att göra ett större projekt där man involverar alla skolor i sin kommun med exempelvis 10 elevföreläsningar på olika skolor och en gemensam föräldraföreläsning någon av kvällarna och bokar man ett större upplägg så rabatterar vi givetvis priset plus att kostnaden för resa och logi fördelas på de olika skolorna.

För oss är det viktigt att vi inte bara kommer ut och föreläser och sedan ”har man gjort sitt” utan vår tanke är att man ska arbeta med sina elever långsiktigt så vid bokningar så får skolan förutom föreläsningarna material så att man kan arbeta vidare med i efterhand.
Materialet består bl.a av:
– Lektionsförslag
– Värderingsövningar
– Diskussionsmaterial
– Uppföljningsmaterial
– Möjlighet att ställa frågor i efterhand via E-post och på sociala medier. 

Läs mer om de olika föreläsningarna under respektive målgrupp

Elevföreläsning (åk 4-9)
Föräldraföreläsning (åk F-9)
Gymnasiet elever
Fortbildning för pedagoger (skräddarsys)