Föreläsningar för skolor

Föreläsningar om nätmobbning

Vi föreläser på skolor för föräldrar och elever åk 4-9 och gymnasiet och har fokus på sociala medier och den kränkande behandling, mobbning och utanförskap som där kan uppstå (läs mer om själva föreläsningarna längre ner).

Ofta bokas föreläsningarna som ett paket men det går även bra att boka endast en föreläsning för en målgrupp och kostnaden beror på antalet föreläsningar. Det billigaste upplägget kostar från 5000kr och uppåt. Moms, resa och eventuell övernattning tillkommer. 

I vissa kommuner så väljer man att göra ett större projekt där man involverar alla skolor i sin kommun med exempelvis 10 elevföreläsningar på olika skolor och en gemensam föräldraföreläsning någon av kvällarna och bokar man ett större upplägg så rabatterar vi givetvis priset plus att kostnaden för resa och logi fördelas på de olika skolorna.

För oss är det viktigt att vi inte bara kommer ut och föreläser och sedan ”har man gjort sitt” utan vår tanke är att man ska arbeta med detta långsiktigt så vid bokning av föreläsningar ingår även konkreta verktyg, dokumentation och en struktur för hur man kan arbeta vidare med det här som vi har tagit fram i samarbete med Rädda barnen och det består bl.a av
– Lektionsförslag
– Värderingsövningar
– Diskussionsmaterial
– Uppföljningsmaterial
– Möjlighet att ställa frågor i efterhand

Läs mer om de olika föreläsningarna under respektive målgrupp

Elevföreläsning (åk 4-9)
Föräldraföreläsning (åk F-9)
Gymnasiet (endast elevföreläsning)