Uppföljningsmaterial

De här sidorna fungerar som uppföljning och dokumentation till föreläsningen du har varit på. För att få tillgång till dem så klickar du bara på den aktuella föreläsningen. Vissa flikar är lösenordsskyddade och där skriver du in lösenordet som visades under föreläsningen. Missade du det så går det bra att skicka ett mail till info@nexpo.se med skola/plats och datum samt vilken föreläsning det gäller så skickar jag ett nytt lösenord till dig.

Efter elevföreläsningen rekommenderas att pedagogerna gör diskussionsmaterialet ”Diskussionsmaterial uppföljning ungdomar” med sin klass eller grupp. Det är en direkt uppföljning på elevföreläsningenVill du nå mig så kan du nå mig på följande platser

Mail:            info@nexpo.se
Facebook:    Talare Niclas Ottosson
Instagram:   Talareniclas
Tiktok:          Talareniclas
Snapchat:     Talareniclas1

Följ gärna mig och mitt arbete på sociala medier