Värdegrundsarbete

I över 20 års tid har jag arbetat med barn och ungdomar inom värdegrundsfrågor. Dels som pedagog och engagerad i ungdomsidrott men även som konsult åt bland annat Rädda barnen där jag författat utbildningsmaterial, gjort enkätundersökningar på skolor och hållit i utbildningar.

Sedan 2009 konsulterar jag även enskilda skolor på klassrumsnivå i åk 4-6 där fokus ligger på att förändra negativa beteenden och jargoner genom att arbeta med attityder, grupptryck, respekt, normer och värderingar. Jag besöker då klasser vissa dagar under terminen och har lektioner och övningar utifrån ett färdigt program. Pedagogerna är med under lektionerna och får sedan material för att arbeta vidare med sina elever.

Arbetet inleds dock med en uppstartsmöte med föräldrarna där vi går igenom arbetet för att få dem delaktiga och involverade i arbetet så att de kan samtala och diskutera med barnen från hemmets håll. Föräldrarna får även tillgång till en portal med med information om te.x härskartekniker och maktlekar, grupptryck och utvägsstrategier, samtalstips, ingångsvägar till samtal och diskussionsämnen.

Tillsammans blir det här en samverkan där vi vuxna visar på att vi tycker att det här är viktigt och när vi visar att det är viktigt så lyssnar barnen.

Min utgångspunkt är att ”Barn vill lyckas och de gör rätt om de kan” men att det är vårt ansvar som vuxna att visa vägen och ge rätt förutsättningar.