Föräldraföreläsning

Tema ”Nätmobbning och sociala medier”- Föräldraföreläsning

Hur ser barnens nätvanor ut?
Vilka sociala medier är inne och vad gör man på dem?
Hur bör man resonera och vad kan man tänka på när det gäller ens barns sociala medier?
Hur ser kränkande behandling ut på sociala medier?
Vilka risker finns det?
Vad får man och vad får man inte göra enligt lagen?
Kan jag som förälder få några konsekvenser av att mitt barn bryter mot lagen?

Datorer, mobiltelefoner och surfplattor har skapat nya miljöer för underhållning och gemenskap men även för att kränka, bråka och trakassera andra och det är något som många barn och unga stöter på när de ger sig ut i den digitala miljön och det kan handla om allt från taskiga bilder, hot och uthängningar som skickas via Snapchat till exkluderande och elaka kommentarer i chattgrupper på Tiktok och Whatsapp till kränkande konton som skapas på Instagram och många föräldrar står handfallna och ställer sig frågande till hur man ska agera och samtala med sina barn om det uppstår problem

Under föreläsningen föräldraföreläsningen går vi igenom stora sociala medier och populära nätverk, hur de fungerar och hur det ser ut idag, visar upp och konkretiserar hur nätmobbning och digitala kränkningar, vad ens barn och unga kan möta när de rör sig på nätet, lagar och regler samt ger tips på samtalsämnen och hur man som förälder kan agera om mobbning, exkluderande och trakasserier uppstår.

En viktig punkt för oss är att man efter föreläsningen ska gå hem med en bra magkänsla motiverad till att ta samtal och diskussioner med sina barn om nätet och därför får man även som förälder med sig konkreta verktyg som bl.a består av samtalsmodeller som behandlar ingångsvägar till diskussion, tips för ett lyckat samtal och förslag på olika ämnen att ta upp med sina barn.

Några punkter ur programmet
– Vad är kränkande behandling och hur kan man göra om det uppstår?
– Vilka utvägsstrategier kan man diskutera med sina barn?
– Hur säger stöttar man sina barn att säga nej vid grupptryck?
– Vad säger lagar och regler kring det som händer?
– Vilket språkbruk och vilken jargong har barnen i chatter och spel?
– Hur kan man samtala med sina barn om saker vi tycker är svåra?
– Vi vuxna är förebilder när det gäller barnens användande av sociala medier. Hur beter vi oss själva? Hur ser det ut på facebook i medborgargrupper gällande byn? Vad skriver man om skolans pedagoger eller byns idrottslag?  Vad ser barnen av det man gör?

För oss är det viktigt att vi inte bara kommer ut och föreläser och sedan ”har man gjort sitt” utan vår tanke är att man ska arbeta med detta långsiktigt så vid bokning av föreläsningar ingår även konkreta verktyg, dokumentation och en struktur för hur man kan arbeta vidare med det här som vi har tagit fram i samarbete med Rädda barnen och det består bl.a av
– Lektionsförslag
– Värderingsövningar
– Diskussionsmaterial
– Uppföljningsmaterial
– Möjlighet att ställa frågor i efterhand

Föreläsningen tar cirka 75 minuter utan rast och vänder sig mot föräldrar och andra vuxna som kommer i kontakt med barn och unga exempelvis fritidspersonal, tränare och lagledare i idrottsföreningar, lokalföreningar hos Rädda barnen, Brottsofferjouren, kuratorer och företag

För mer information eller prisuppgift kontakta Niclas Ottosson på
niclas.ottosson@nexpo.se

Eller ring: 0735434622

Läs mer om
Elevföreläsning (åk 4-9 och gymnasiet)