Om Niclas

Hej och stort tack för att du hittade hit
Mitt namn är Niclas Ottosson, 5-barnspappa, IT-pedagog, författare och föreläsare.

Min bakgrund är att jag har pluggat på lärarprogrammet i Uppsala med inriktning på IKT där jag specialiserade mig på nätmobbning och sociala medier. Min kunskap och erfarenhet kommer dels från lärarprogrammet och jobbet som IT-pedagog på gymnasiell nivå men även att jag sedan 2006 föreläst och utbildat i dessa frågor på över 1000 skolor och idag är en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom området med hela Sverige som arbetsplats.

Under åren så har jag även haft ett gediget samarbete med Rädda barnen där det gjorts undersökningar och intervjuer med elever på grundskolor i hela Sverige och mött över 250000 elever, pedagoger och lärare under olika utbildningsdagar och det är den erfarenheten som har lett fram till en mängd olika verktyg för att på ett effektivt och långsiktigt sätt motarbeta olika former av nätmobbning och digitala kränkningar.

Mina föreläsningar är mycket pedagogiska då det är viktigt för mig att alla hänger med i det jag talar om och de bygger på aktuell forskning, rapporter och de senaste riktlinjerna men även från mina möten och samtal med massor av barn, ungdomar och vuxna över hela landet där vi diskuterat, värderat och kommit fram till strategier och lösningar för den problematik som kan uppstå på sociala medier

Förutom skolor så har jag även haft många uppdrag på företag och idrottsföreningar, lärarprogram på Uppsala och Stockholms universitet, SAS, Brottsofferjouren, Barn och ungdomspsykiatrin, Ung och trygg, Underbara barn m.m och samarbetar med bl.a föreningen Make a change, Holmbergs talare och Rädda barnen

Utbildningsdagarna är pedagogiskt förankrade där tanken sen är att skolan sen ska kunna arbeta vidare med detta på lång sikt och därför så ingår även lektionsupplägg, värderingsövningar och diskussionsmaterial som jag har författat och tagit fram i samarbete med Rädda barnen.

Utöver akademiska studier och pedagogiska arbeten så har jag haft ett flertal ideella uppdrag där mötet med barn och unga har varit och är många. Dels barn och unga i vanliga hemförhållanden men även unga på ”glid”. Jag var ordföranden i valberedningen i Svenska shootfightingförbundet och har även startat idrottsföreningen Märsta Alliance med nästan 200 medlemmar, satt som ordförande i över ett decennium och var sportchef och tävlingsansvarig där resor över hela världen ingick i uppdragen i form av tävlingar, seminarier och coachning.

Jag hoppas att jag har väckt din nyfikenhet och vill du veta mer om mina upplägg för skolor gå gärna in på fliken ”Föreläsningar” där jag berättar mer om vad jag kan bidra med till er skola

Jag hoppas att vi hörs av

Niclas Ottosson
IT-pedagog och föreläsare
0735-434622
niclas.ottosson@nexpo.se
Företaget innehar F-skattesedel