Elevföreläsning

Föreläsningar om nätmobbning

Tema Nätmobbning – elevperspektiv

Taskiga kommentarer eller ryktesspridning på KIK?
Kränkande bilder som delas eller skickas runt på Snapchat?
Ignoreringar och utfrysningar i klasschatten?
Hård jargong och fult språk i onlinespelet?
Konversationer som spårar ur med hot om våld som följd
Hur sparas saker vi lägger ut och vilka avtryck lämnar vi efter oss på nätet?
Vilka lagar och skrivna regler finns?

Under elevföreläsningen åskådliggör vi vad som är kränkande behandling och mobbning på sociala medier och vad man enligt lagen får och inte får göra. Vi varvar information med autentiska händelser på ett sätt som skapar reflektion och eftertanke kring det som händer på sociala medier och lyfter även hur kompisar kan påverka en till att göra saker som man inte vill, grupptryck och press som finns på nätet, den allt hårdare jargongen och grövre språkbruket i onlinespel och chatter kränkande bilder som tas och delas. Vi lyfter även fram vad det kan stå i avtalen på olika plattformar, vad man egentligen går med på när man klickar ”Jag godkänner” och hur saker kan finnas kvar på nätet trots att det raderats

Några punkter ur programmet
Hur ska man göra om en konflikt uppstår?
Hur säger man nej till grupptryck?
Vad är en kränkning och var går gränsen någonstans?
Vad ska man tänka på när det gäller bilder som man tar, bilder som man delar och bilder man lägger ut?
Vilka avtryck lämnar vi efter oss på nätet? Kan saker man lagt ut finnas kvar?
Vad får man och vad får man inte göra på nätet och sociala medier? Vilka lagar och regler finns?

Det här och mycket mer diskuteras och pratas det om under elevföreläsningen där vi stöttar, ger verktyg och förklarar konsekvenser vid olika vägval just för att skapa ett sjystare nätklimat

För oss är det viktigt att vi inte bara kommer ut och föreläser och sedan ”har man gjort sitt” utan vår tanke är att man ska arbeta med detta långsiktigt så vid bokning av föreläsningar ingår även konkreta verktyg, dokumentation och en struktur för hur man kan arbeta vidare med det här som vi har tagit fram i samarbete med Rädda barnen och det består bl.a av
– Lektionsförslag
– Värderingsövningar
– Diskussionsmaterial
– Uppföljningsmaterial
– Möjlighet att ställa frågor i efterhand

Föreläsningen tar cirka 45-60 minuter, utan paus och delas upp på antingen år 3-4, år 4-6, år 7-9 eller gymnasiet med fokus mot de äldsta eleverna i gruppen.

För mer information eller prisuppgift kontakta Niclas Ottosson på
niclas.ottosson@nexpo.se
Eller ring: 0735434622

Läs mer om
Föräldrar (åk F-9)
Pedagoger (åk 4-9)