Vart kan man vända sig?

Skolkurator

Skolsköterska

Fältare

Ftitidspersonal

Tjejjouren

Bris

UMO

Barn och ungdomspsykiatrin

Polisen