Om ens barn/unga råkar ut för kränkande behandling – steg för steg

Digitala kränkningar är bland annat:
Ett barn som utsätts för kränkande behandling via digitala medier exempelvis sociala medier, appar, onlinespel, bilder och videoklipp, sms, mms m.m

Identifiering och kartläggning

1: Identifiera problemet
Samtala med barnet och ta reda på genom vilka digitala medier den kränkande behandlingen sker
– Mobiltelefon, surfplatta eller internet alternativt annat?

2: Var utspelar sig problemet?
Vilka hemsidor eller sociala medier handlar det om?

3: Hur utspelar sig problemet?
Vad råkar de ut för

4: Vilka är delaktiga i problemet?
Offer
kränkaren
de som hänger på
åskådare

Åtgärder

5: Samtala med de inblandade

6: Samtala med föräldrarna
– Presentera de bevis som finns

7: Kontakta skolan
Läraren tar upp problemet i klassen, i ett veckobrev, pratar med de andras föräldrar etc

8: Polisanmäl
– Mycket av det som gör att man blir kränkt är konkreta lagbrott

Viktigt är att ha sparat så mycket som möjligt av kränkningarna för att kunna visa upp om det behövs vid en konfrontation