Företag

Samarbete/sponsring
Om ett företag eller organisation vill lyfta fram sina mjuka värderingar och arbeta med värdegrunden så finns det många olika sätt att ha ett samarbete.
Vi har tidigare genom Rädda barnen haft ett sponsrat upplägg där vi utbildade på över 100 skolor runtom i landet under deras upplägg ”Private Properthy – Avklädd på nätet” som var sponsrat av SAS, IF skadeförsäkringar och allmänna arvsfonden där vi åkte ut till skolor och föreläste för elever, pedagoger och föräldrar. Som uppföljning fick skolorna utbildningsmaterial bestående av lektionsförslag, värderingsövningar och diskussionsmaterial för att på ett långsiktigt sätt kunna arbeta mot nätmobbning och kränkande behandling och skapa en positivare och bra miljö på sociala medier

Företagen som sponsrade detta upplägg var med under vuxenföreläsningarna och berättade kort om sig själva och företaget, vad de gjorde samt hur viktigt de tyckte att det var att skapa en bra nätmiljö för barn och unga. Företagen syntes även på hemsidor och inbjudningar som var kopplade till Private property

Kontakta oss för mer information eller om ni vill diskutera ett samarbete
Mail: info@nexpo.se
Tel: 0735434622

Frukost- lunchmöten eller en kväll med företagshälsovård
Vill ert företag arbeta med värdegrund och mjuka värderingar så kan ni erbjuda era anställda eller medarbetare en vuxenföreläsning som riktar sig mot föräldrar, mor- farföräldrar eller andra vuxna som kommer i kontakt med barn och unga med fokus på vad unga gör på sociala medier, vilka risker som finns och hur man kan tänka om det uppstår olika situationer. Några av de företagen där vi haft föreläsningar har haft frukostmöten eller lunchmöten där föreläsningen har varit en del av det alternativt gjort en inbjudan på kvällstid.

Upplägget ses ofta som företagshälsovård och visar på att man månar om sina anställda och deras barn och kanske kan även vissa medarbetare få sig en tankställare kring hur de uppträder på sociala medier, vad de skriver i företagets namn eller hur de är inofficiella företrädare för företaget och rent allmän vett och etikett på nätet.

Föreläsningarna kan även skräddarsys för just ert företag och det ni vill lyfta fram med dagen

Kontakta oss för mer information eller om ni vill diskutera ett samarbete
Mail: info@nexpo.se
Tel: 0735434622