Föräldraförening eller annan förening

– Vilka sociala medier är populära bland barn och unga och vad gör man på dem?
– Vilka risker finns och vad kan man tänka på?
– Vad säger lagen om det som händer och hur ska man rikta den moraliska kompassen?
– Hur och om vad kan man samtala med de barn och ungdomar man kommer i kontakt med om bråk, mobbning, exkludering eller om problem uppstår på sociala medier?

Det här och mycket mer pratar vi om under våra föreläsningar hos föräldra- eller lokalföreningar och ger även konkreta tips och material för uppföljning så att föreningen på lång sikt kan arbeta med värdegrund och skapa ett bra klimat där alla är inkluderade.

Föreläsningen riktar sig föräldraföreningar och andra föreningar som kommer i kontakt med barn och unga med syfte åskådliggöra hur det ser ut på sociala medier med näthat och kränkande behandling och vad man ska tänka på eller vad man kan samtala med sina unga om ifall problem uppstår.

Vanliga upplägg är att föräldra- eller lokalföreningen antingen bjuder in sina medlemmar eller arrangerar en öppen föreläsning för allmänheten eller att man samarbetar med en skola i närheten och håller föreläsningarna i skolans matsal eller aula och då bjuder skolan ofta in sina vårdnadshavare och ofta elever

Bland våra uppdragsgivare finns Hem och skola, Svenska kyrkan, Rädda barnens lokalföreningar, Brottsofferjouren och ett flertal föräldraföreningar