datorvård checklista

Användningsområde
– Lära barnen om hur man tar hand om sina datorer/surfplattor

Handhavande
Bär och förvara datorn i en bärbar väska avsedd för dator. Använd alltid skyddsfodral om det finns. Lyft datorn när den är hopfälld. Lyft den aldrig i enbart skärmen

Ha alltid uppsikt över din dator. Lämna inte datorn på ett bord och gå därifrån, lämna inte datorn i bilen etc

Placera datorn på en plats som inte är lättantändlig när du använder den eller när den laddas. En dator kan bli väldigt varm

Använd alltid nätadaptern som hör ihop med datorn

Var försiktig med strömkabeln. Kör inte över den med en datorstol eller ha andra saker på den. Lägg inte nätadaptern på eller under material som kan antändas

Håll datorn ren, ansamlingar av damm kan höja temperaturen på de interna komponenterna

Låt inte djur vara i närheten av datorn. Päls kan ta sig in i datorn och förstöra viktiga komponenter. Djuret kan även ha ner datorn på golvet

Ät och drick inte när du använder datorn

Kontrollera så att ventiler och fläktar inte är igensatta eller täckta

Utsätt inte datorn för direkt solljus eller höga temperaturer

Kontrollera att inget finns mellan skärmen och tangentbordet när du fäller ner locket

Om datorn inte ska användas, stäng av datorn ordentligt. Handlar det om en längre tid som datorn inte används på. Ta ur batteriet

Surfning
Koppla inte upp dig mot okända nätverk

Tänk på vilka webbplatser du besöker, installera inte okända program

Klicka inte på popup-rutor som ni inte vet vad det är

Installera/uppdatera antivirusprogram

Ta bort webbhistoriken en gång i veckan

Ta bort cookies

Ta bort bokmärken som inte används

Konton
Logga ut från sociala medier eller andra konton när du går ifrån/slutar använda datorn

Håll lösenord hemliga och byt alla lösenord minst en gång i månaden. Ha inte ditt namn, personnummer eller andra lätta personuppgifter som lösenord. Skriv ner och spara lösenorden på en bra plats

Skötselråd utvändigt
OBS Koppla alltid bort datorn från eluttaget och all kringutrustning innan du rengör datorn

Rengör tangentbordet från smuts, fett och damm

Rengör fläktarna så att damm inte samlats i dem

Rengör skärmen med mikrofiberduk

Kontrollera att tangenter och knappar sitter fast

Kontrollera så att datorn inte är trasig eller har synliga skador

Kontrollera så att strömkabel och nätadapter inte har skador, onaturliga veck eller är skadade på annat sätt. Vik aldrig en strömkabel

Backup och systemunderhåll
Säkerhetskopiera viktiga filer minst en gång om dagen eller efter användning

Gör backup på bilder, andra dokument etc minst en gång i veckan

Skapa en återställningspunkt innan nya program installeras eller minst en gång i veckan

Defragmentera datorn

Gör diskrensning

Kontrollera vilka program som autostartas när datorn sätts på

Avinstallera program som inte används

Töm papperskorgen minst en gång i veckan

Gör en full virusscan en gång i veckan

Kontrollera om det finns systemuppdateringar en gång i månaden

Övrigt att tänka på
Ha inte magneter i närheten av datorn. Magneter kan radera hela hårddisken