>>> Startsida Välkommen till Nexpo Utbildning

"För oss är det mer än bara föreläsningar, det är ett gemensamt och långt samarbete mellan elever, pedagoger och föräldrar "
(Praktiska övningar på surfplattorna för pedagoger i Göteborg)

Nexpo Utbildning startade våren 2006 med syfte att informera och motarbeta nätmobbning och digitala kränkningar genom utbildningar och föreläsningar och är idag flitigt anlitade med hela Sverige som arbetsplats med inriktning på hem och skola och har föreläst för och utbildat över 80000 personer inom ämnet där uppdragsgivarna är bl.a Rädda barnen, lärarprogrammet på Uppsala och Stockholms universitet, SAS, Brottsofferjouren, Barn och ungdomspsykiatrin, Ung och trygg, Underbara barn och cirka ett hundratal skolor varje år.

Bakom Nexpo utbildning står Niclas Ottosson som läst på lärarprogrammet vid Uppsala universitet och arbetat som IT-lärare och lärare inom kommunikation men är fortfarande verksam som pedagog då han inte föreläser om nätmobbning, kränkningar och etik på nätet och har under flera år på nära håll sett den problematik som idag finns när det gäller barn och ungdomars användande av internet, mobiltelefoner, sociala medier som KIK, Facebook, Instagram, Ask.fm och bloggar och framförallt de konflikter och bråk som detta skapar och som ofta sedan kommer till skolan.

Våra utbildningsdagar är pedagogiskt förankrade och bygger på forskning, rapporter och erfarenhet med målet att öka kunskapen hos vuxna och minska klyftan till barnen när det gäller ungas användande av mobiltelefoner och internet men även att ge förslag på diskussioner, samtalsmodeller, verktyg och utvägsstrategier när det uppstår knepiga situationer som rör barn och unga och under åren har vi även haft ett nära samarbete med Rädda barnen under Private Property som handlar om att synliggöra ungas utsatthet på nätet.

Utbildningarna genomförs idag på universitet och skolor runt om i hela Sverige där man efter utbildningsdagen fortsätter arbetet i klassrummen där både föräldrar, pedagoger och elever involveras.

Vid bokning av föreläsningaringår mycket läromedel för att skolan ska kunna arbeta med detta på lång sikt bl.a:
- Föreläsningar
- Konkreta värderingsövningar och lektionsförslag som berör bla etik på nätet, attityder i kommunikation med andra, personuppgiftslagen, källkritik, vanliga brott på nätet etc
- Värdegrundsläxa som görs i samarbete med föräldrarna
- Handlingsplan för digitala kränkningar
- Uppföljningsmaterial för eleverna (9 sidor långt "steg för steg")
- Samtalsmodeller för föräldrar
- Diskussionsmaterial
- Instuderingsmaterial för pedagoger
- Mall för enkätundersökning
- Uppföljningsmaterial på föräldraföreläsningen
- Dokumentation
- Möjlighet för elever, föräldrar pedagogerna att ställa frågor i efterhand via e-post eller på facebook till föreläsaren

Läs mer under fliken "Föreläsningar"