>>> Tips & råd För att arbeta med etik på nätet, nätmobbning och digitala kränkningar rekommenderar vi att skolorna tar del av våra lektionsförslag, samtalsmodeller och vår steg för steg modell för utställning i sociala medier för vuxna på skolan. Läromedlen hittar ni på www.surfasmart.com och det används idag på ett flertal skolor runt om i Sverige

Där finns:
- Lektionsförslag på källkritik
- Lektionsförslag på PUL
- Lektionsförslag på vanliga brott på nätet
- Värderingsövningar
- Handlingsplaner
- Mallar för enkätundersökning
- Övriga diskussionsunderlag

Utöver det kostnadsfria materialet som finns på Surfasmart.com har vi även samtalsmodeller, värdegrundsläxor och diskussionematerial som är kopplat direkt till föreläsningarna

Mejla: niclas.ottosson@nexpo.se för mer information om kostnad eller för att få det skickat till er (gratis för de skolor som bokat utbildningsdag)

Under åren har Niclas blivit intervjuad av ett flertal tidningar. Läs gärna några av artiklarna nedan

Lärarnas tidning - Prata med dina elever om vad de gör på nätet

Dalarnas tidning - Riskerna på nätet

Folkbladet.se - Föreläste för 600 elever om mobbning och etik

Nyhetern.net - Om ungas utsatthet på nätet


Nwt.se - Stort intresse för lättklädda bilder på nätet

Nyheterna.net - Ställ frågor till barnen


Smålandsposten - Vad gör dina barn på nätet

UNT - Föräldrarna måste sätta tydliga regler


UNT - Kränkningar via mobil och dator ökar


UNT - Internet kräver ansvarstagande