___________________________________________________________________
 >>> Föreläsningar

Ladda ner vårat produktblad här
En sårande kommentar på Facebook, ett jobbigt SMS vid läggdags, kränkande bilder som läggs ut på nätet, skvaller som sprids via KIK, elaka snapchats, bloggar och taggningar eller hatgrupper som skapas.

Idag är drygt hälften av alla treåringar vana nätanvändare och användningen av mobiler, datorer och surfplattor är en en naturlig del av livet när man är ung. Möjligheten att kommunicera med kompisarna är många men vägarna till att göra andra illa blir även de allt fler och många av de konflikter och bråk som uppstår på nätet kommer sedan till skolan där vi vuxna sedan står handfallna och inte har någon aning om hur det uppstått och vilka som är inblandade.

Ur pedagogernas synvinkel är det omöjligt att veta vad eleverna gör när de är hemma vid datorn och från föräldrarnas håll är det mycket svårt att ha koll på det barnen gör i skolan med sina mobiler och surfplattor och detta i kombination med att det finns en stor kunskapsklyfta mellan barn och vuxna när det gäller ungs nätanvändande gör att allt minst sagt kan bli väldigt problematiskt och frågan är, vad kan vi göra?

- Vad säger forskningen och vad säger unga själva?
- Hur kan man motarbeta digitala kränkningar och mobbning ur ett pedagog- och föräldraperspektiv och vad kan unga själva tänka på?
- Vad får man enligt lagen göra och inte göra?

Under våra föreläsningar mot vuxna pratas och diskuteras det om hur det ser ut på nätet och vad många barn och unga gör mot varandra. Det problematiseras, konkretiseras och ges direkta lösningar på hur man kan agera, stödja och samtala med sina elever och sina barn. Vilka utvägsstrategier finns? Hur säger man nej vid grupptryck? Vad säger lagar och regler kring det som händer? Vad är kränkande behandling och hur kan man göra om det uppstår? Hur ska man samtala och vad kan man samtala om när det gäller de ungas nätanvändande? Hur kan man hjälpa och stödja ett barn som råkar illa ut? Detta och mycket mer talas det om under dessa föreläsningar.

Under föreläsningarna mot elever så ligger vikten vid att skapa reflektion om det som händer och det som man gör mot varandra. De flesta har någon gång stött på någon form av kränkande behandling på nätet, antingen gjort själv eller råkat ut för, och alla har inte rätt verktyg för att möta det och där handlar det mycket om kunskap och strategier vilket vi ger under föreläsningarna. Hur ska man göra om en konflikt uppstår? Hur säger man nej till grupptryck? Vad är en kränkning och var går gränsen någonstans? Hur undviker man att skada såra andra? Vad ska man tänka på när det gäller bilder, chatter, kommentarer och bloggar? Vad får man och vad får man inte göra på nätet? Vilka lagar och regler finns? Det här och mycket mer diskuteras och pratas det om under elevföreläsningen

För vem?
- Elever
- Pedagoger (för pedagogerna erbjuds även hal
vdagsutbildningar)
- Föräldrar
- Skolor
och idrottsföreningar

Vid bokning av föreläsningaringår mycket läromedel för att skolan ska kunna arbeta med detta på lång sikt bl.a:
- Föreläsningar
- Konkreta värderingsövningar och lektionsförslag som berör bla etik på nätet, attityder i kommunikation med andra, personuppgiftslagen, källkritik, vanliga brott på nätet etc
- Värdegrundsläxa som görs i samarbete med föräldrarna
- Handlingsplan för digitala kränkningar
- Uppföljningsmaterial för eleverna (9 sidor långt "steg för steg")
- Samtalsmodeller för föräldrar
- Instuderingsmaterial för pedagoger
- Mall för enkätundersökning
- Uppföljningsmaterial på föräldraföreläsningen
- Dokumentation
- Möjlighet för elever, föräldrar pedagogerna att ställa frågor i efterhand via e-post eller på facebook till föreläsaren

Beskrivning av föreläsningarna
:

Elevföreläsning - Nätmobbning och digitala kränkningar
- Vad ska man tänka på när man chattar, skapar grupper, gör inlägg på Facebook och kommunicerar via sms?
- Vad kan hända med bilder och videoklipp som man lägger ut på nätet?
- Reflekterar man över språket man använder och hur det kan uppfattas?
- Var går gränsen för skämt och kränkning?
- Hur ska man göra om man har bråk, konflikter med andra eller blir illa behandlad på nätet?
- Utvägsstrategier vid grupptryck och när man känner att det blir fel
- Vad säger lagar och regler kring det som man gör?

Läs mer

Föräldraföreläsning - Nätmobbning och digitala kränkningar
- Vad kan barnen göra på nätet och vad kan de stöta på?
- Vad kan hända med bilder och videoklipp som man lägger ut på nätet?
- Elaka kommentarer, facerapes och taskiga inlägg
- Kränkande och uthängande bilder och bråk på chatter och bloggar
- Hur ser nätmobbning och digitala kränkningar ut och hur ska man upptäcka dem?
- Är mitt barn i riskzonen och var kan man som förälder sätta gränserna?

Läs mer

Pedagogföreläsning - Nätmobbning och digitala kränkningar
- Konflikter på Facebook, KIK och via SMS bland eleverna
- Uthängande bilder och kränkande bloggar
- Elaka kommentarer och konflikter som kommer till skolan
- Vad kan eleverna möta och vad gör de på nätet?
- Hur ska man som lärare agera när det uppstår och hur kan man arbeta förebyggande i klassrummet?


Läs mer